Երիտասարդները խոսում են

Երիտասարդները խոսում են զբաղվածության ձեռնարկի մասին

Ձեռնարկ, որն անհրաժեշտ է գործազուրկ երիտասարդների հետ աշխատող մասնագետներին

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի և գործընկերների մշակած աշխատանքային ձեռնարկի մասին զրուցում ենք APY ծրագրերի ղեկավար Աննա Թովմասյանի ու կրթության և զբաղվածության փորձագետ, կարիերայի կառավարման մասնագետ Էլեոնորա Սարգսյանի հետ:

Հաղորդումը պատրաստվել է APY-ի հետ համագործակցությամբ՝ Եվրոպական ﬕության ֆինանսավորմամբ ընթացող և «Մարդը կարիքի ﬔջ» ՀԿ‐ի կողﬕց իրականացվող Քովիդ‐19 Հաﬔրաշխության ծրագրի ենթադրամաշնորհային ﬕջոցներով` «Զբաղվածությանը նպաստող պետական եւ քաղհասարակության ոլորտի ծրագրերի արդյունավետության բարձրացում» շահերի պաշտպանության ծրագրի շրջանակում:

Ցուցադրել ավելի
Back to top button