IT շաբաթ

IT շաբաթ․ Էլեկտրոնային կտրոն առցանց գնումների դեպքում

Անկախ նրանից կազմակերպությունը խոշոր է, թե փոքր և ինչ հարկման ռեժիմով է աշխատում, եթե առևտուրն իրականացնում է ինտերնետ հարթակով՝ կարող է կիրառել էլեկտրոնային ՀԴՄ։ Ծրագրային ապահովումն իրականացնում է տնտեսվարողը, իսկ ՊԵԿ-ն ապահովում է էլեկտրոնային կտրոնի և կոմիտեի միջև տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը։  Հարկ վճարողները կարող են էլեկտրոնային կտրոնը տպել կամ էլեկտրոնային տարբերակով փոխանցել գնորդին։

Ցուցադրել ավելի
Back to top button